[1]
อุ่นพรมมี ส., “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. a-j, ธ.ค. 2021.