[1]
กัฬหะสุต ส., เชียงทอง พ., พงษ์ปรสุวรรณ์ ส., แก้วกุลฑล น., และ ศรีทองเหลือง ศ., “ผลของโปรแกรมลดสิ่งก่อความเครียดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ต่อความเครียดและอายุครรภ์เมื่อคลอดของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ที่เข้ารับการรักษาในห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 59–74, ธ.ค. 2021.