[1]
ราชวงศ์ ธ., “ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 214–222, มี.ค. 2022.