[1]
พันธุ์พานิช พ., ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์ ธ. โ., และ ลีศรี ธ., “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงที่ไม่มีอาการ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 251–264, มี.ค. 2022.