[1]
อุ่นพรมมี ส., “ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2022.