[1]
นักรู้กำพลพัฒน์ ส., สุวรรณกูฎ น., และ นธะสนธิ์ อ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามีภรรยา”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 469–483, พ.ค. 2022.