[1]
เบิกบาน ภ., “การศึกษาผลของภาวะอ้วนต่อการเกิดภาวะปอดบวมระดับรุนแรง ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดสระบุรี”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 550–564, มิ.ย. 2022.