[1]
ชาญสูงเนิน จ. และ สุภานันท์ ธ., “ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการต่อความเครียด ของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียงที่บ้าน”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 924–938, ก.ย. 2022.