[1]
เมธาบุตร ช., “การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 969–985, ก.ย. 2022.