[1]
ศรีฟ้า ส., อนันตกลิ่น ว., และ ศรีเหรา ป., “ประสิทธิผลการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยวิธีการฝังเข็ม ณ อินทนิลคลินิก วิทยาลัยนครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 423–437, มี.ค. 2023.