[1]
ธรรมชาติ อ., “ผลการดูแลผู้ป่วยมีภาวะถอนพิษสุราแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 61–71, ก.ย. 2023.