[1]
ด่านไทยวัฒนา ศ., โสฬส ว., และ W. Yuan, “การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการฝังเข็ม”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 169–178, ต.ค. 2023.