[1]
อุ่นพรมมี ส., “ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 17 ฉบับที่ 3”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 3, พ.ย. 2023.