[1]
ตันตาปกุล จ., “ผลลัพธ์ทางคลินิกหลังพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กโรคหืด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 512–525, ก.พ. 2024.