จิรชาญชัย อ., วิทยถาวรวงศ์ ป. and เหล่าพิพัฒนา ธ. (2018) “Network Development of Dengue Hemorrhagic Fever treatment at Phetchabun province”, Region 11 Medical Journal, 32(3), pp. 1183–1188. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Reg11MedJ/article/view/158774 (Accessed: 12 June 2024).