วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [Online ISSN: 2774-0102]
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Finerenone ยายับยั้ง mineralocorticoid receptor ชนิดใหม่ ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตร่วมด้วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล