[1]
มนแก้วพ. 2021. การทำให้ปัสสาวะเป็นด่างในภาวะพิษจากซาลิไซเลต. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 30, 2 (ม.ค. 2021), 137-148.