[1]
เทียนสุวรรณภ. และ สรวลเสน่ห์ธ. 2021. ATP Citrate Lyase Inhibitors: A Novel Target for Treatment of Dyslipidemia. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 30, 2 (ม.ค. 2021), 149-168.