[1]
อิสรไกรศีล ช. และ ตุ้มประชา ท. 2021. บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไขมันพอกตับ. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 31, 2 (ส.ค. 2021), 159–175.