[1]
เลื่อนผลเจริญชัย จ., สุขสิริวรพงศ์ จ., เลาหจีรพันธุ์ ม., จันทร์ต้น ด. และ จินากุล น. 2021. การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวซิลเดนาฟิลรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 31, 1 (พ.ค. 2021), 1–13.