[1]
ภัทรแสงไทย ล. 2023. Perfluorohexyloctane: ทางเลือกใหม่สำหรับโรคตาแห้ง. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 33, 3 (ธ.ค. 2023), 422–431.