(1)
มนแก้วพ. การทำให้ปัสสาวะเป็นด่างในภาวะพิษจากซาลิไซเลต. Thai J Hosp Pharm 2021, 30, 137-148.