(1)
คู่มือ-ขั้นตอน สำหรับผู้แต่ง (Author). Thai J Hosp Pharm 2021, 1.