(1)
แซ่ลิ้ม น.; กฤษณะประสิทธิ์ ป. การใช้ยากลุ่ม Statin เป็นยาใช้ภายนอก ในกลุ่มอาการ CHILD. Thai J Hosp Pharm 2021, 31, 177-194.