(1)
อิสรไกรศีล ช.; ตุ้มประชา ท. บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไขมันพอกตับ. Thai J Hosp Pharm 2021, 31, 159-175.