(1)
ภัทรแสงไทย ล. Perfluorohexyloctane: ทางเลือกใหม่สำหรับโรคตาแห้ง. Thai J Hosp Pharm 2023, 33, 422-431.