เทียนสุวรรณภ.; สรวลเสน่ห์ธ. ATP Citrate Lyase Inhibitors: A Novel Target for Treatment of Dyslipidemia. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, v. 30, n. 2, p. 149-168, 3 ม.ค. 2021.