[1]
มนแก้วพ., “การทำให้ปัสสาวะเป็นด่างในภาวะพิษจากซาลิไซเลต”, Thai J Hosp Pharm, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 137-148, ม.ค. 2021.