[1]
อิสรไกรศีล ช. และ ตุ้มประชา ท., “บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไขมันพอกตับ”, Thai J Hosp Pharm, ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 159–175, ส.ค. 2021.