[1]
เลื่อนผลเจริญชัย จ., สุขสิริวรพงศ์ จ., เลาหจีรพันธุ์ ม., จันทร์ต้น ด., และ จินากุล น., “การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวซิลเดนาฟิลรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน”, Thai J Hosp Pharm, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 1–13, พ.ค. 2021.