[1]
ภัทรแสงไทย ล., “Perfluorohexyloctane: ทางเลือกใหม่สำหรับโรคตาแห้ง”, Thai J Hosp Pharm, ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 422–431, ธ.ค. 2023.