[1]
เสนาดิสัย ส., คชไกร ร., ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ., เกตุฉ่ำ อ., มีกุศล เ., จิ๋วพัฒนกุล ย., เกษมสุข เ., เภตราสุวรรณ ส. and ชินล้ำประเสริฐ น. 2019. A survey of positive practice environments for professional nurses in Thailand. Thai Journal of Nursing. 67, 4 (Jul. 2019), 1–10.