[1]
โพธิ์ไทรย์ เ., สุวรรณโคต ก., รอดคำดี ป. and พันธุ์วิไล พ. 2019. Samakompayaban Thai School. Thai Journal of Nursing. 67, 3 (Sep. 2019), 62–71.