[1]
มาตระกูล ม., สิงขรณ์ อ. and พแดนนอก น. 2019. The implementation of a smoke-free campus policy at Mae Fah Luang University. Thai Journal of Nursing. 67, 1 (Sep. 2019), 11–18.