[1]
รวิวรกุล ท. 2019. Editor Note. Thai Journal of Nursing. 66, 1 (Sep. 2019).