[1]
ศรีมรกต ผ. and พ่ออามาตย์ อ. 2016. การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล. Thai Journal of Nursing. 63, 1 (Jan. 2016), 48–54.