[1]
เดียวอิศเรศ ว., วัชรสินธุ์ จ., ชื่นเลิศสกุล ก., ลิ้มเจริญชัย ว. and โยยิ่ง ร. 2016. การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง. Thai Journal of Nursing. 63, 2 (Jan. 2016), 11–20.