[1]
เสนีย์ อ., ปานเทวัญ พ. and บุญรับพายัพ เ. 2016. การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน. Thai Journal of Nursing. 62, 1 (Jan. 2016), 22–31.