[1]
ศรีมรกต ผ., ใจหนุน จ., สนามทอง ป., หงษ์ทอง ย., แสวงดี ป. and อัครวัชรางกูร อ. 2016. ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing. 62, 1 (Jan. 2016), 32–43.