[1]
เทียมใจ ป. and ธิสาระ ป. 2016. การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. Thai Journal of Nursing. 61, 1 (Jan. 2016), 1–9.