[1]
จันฤาไชย ด. 2016. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร. Thai Journal of Nursing. 61, 4 (Jan. 2016), 27–32.