[1]
พิมใจใส ป. 2016. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้: รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่. Thai Journal of Nursing. 61, 4 (Jan. 2016), 49–56.