(1)
อัครธนพล ป.; รัศมีแจ่ม พ.; สิมเสน ส.; โพธิ์ศรี ส.; ตุรงค์เรือง ศ.; พิเดช ก.; กูรมาภิรักษ์ น.; พุทธเสน ช.; คงพรหม ส.; แก้วดู ก. Health Status and Health Promoting Behaviors Among the Daily Employees in a University. TJN 2019, 67, 11-20.