(1)
ศรีมรกต ผ.; พ่ออามาตย์ อ. การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล. TJN 2016, 63, 48-54.