(1)
ศรีมรกต ผ.; ใจหนุน จ.; สนามทอง ป.; หงษ์ทอง ย.; แสวงดี ป.; อัครวัชรางกูร อ. ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย. TJN 2016, 62, 32-43.