(1)
เทียมใจ ป.; ธิสาระ ป. การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. TJN 2016, 61, 1-9.