รวิวรกุล ท. Editor Note. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 66, n. 1, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/216051. Acesso em: 4 feb. 2023.