ศรีมรกต ผ.; พ่ออามาตย์ อ. การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 63, n. 1, p. 48–54, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46771. Acesso em: 12 aug. 2022.