ศรีมรกต ผ.; ใจหนุน จ.; สนามทอง ป.; หงษ์ทอง ย.; แสวงดี ป.; อัครวัชรางกูร อ. ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 62, n. 1, p. 32–43, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47444. Acesso em: 8 aug. 2022.