เทียมใจ ป.; ธิสาระ ป. การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 61, n. 1, p. 1–9, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47475. Acesso em: 28 sep. 2022.